เที่ยวกระบี่ให้สนุกท่องเที่ยวไปกับเรา กระบี่เรารู้จริง นำเที่ยวอย่างรู้ใจ ...

         กระบี่เรารู้จริง นำเที่ยวอย่างรู้ใจ บริการเป็นกันเอง เป็นงานบริการ นำเที่ยวโดยชุมชน คนในท้องถิ่น บริการแบบเป็นกันเอง
เที่ยวให้สนุกและมีความสุข มอบรอยยิ้มร่วมพัฒนาชุมชน ชาวบ้านบริการ ไม่ผ่านนายหน้า ราคารถเราเอง

 

Visitors: 52,714